Duurzaamheid

Binnen Rungis vinden we duurzaamheid erg belangrijk en werken we continu aan de verduurzaming van onze producten, processen en inzet van mensen en middelen. Dit vind je in alle facetten van onze bedrijfsvoering terug.

Rungis is er voor klanten, medewerkers en telers

Onze klanten en leveranciers ondersteunen we op het gebied van duurzaamheid. We helpen klanten met het verbeteren van hun duurzaamheid  door te adviseren binnen de seizoenen, biologisch groente en fruit uit te leveren of lokaal producten te selecteren.

Onze telers stimuleren we om duurzaam te telen. Ook steunen we heel nadrukkelijk kleinschalige (biologische) telers en bijvoorbeeld zorgboerderij De Kleine Hoeve in Breda. Van deze biologische zorgboerderij nemen wij als Rungis de gehele oogst af.

Het beleid van Rungis is er opgericht haar medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Denk hierbij aan het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden, korting op de ziektekostenverzekering en een ergonomische werkplek.

foto: biodynamisch fruitteeltbedrijf Fruitweelde in Ingen

 

De vijf seizoenen van Rungis

Bij Rungis kennen we vijf seizoen in groenten en fruit. Producten in hun seizoen zijn beter beschikbaar en gunstiger geprijsd. Wij adviseren onze relaties dan ook altijd om binnen het seizoen te blijven. Bovendien is groente en fruit van dichtbij milieuvriendelijker.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Rungis neemt ook op het gebied van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ haar verantwoordelijkheid.  Als groenten- en fruitspecialist voor de horeca handelt Rungis met respect voor de natuur, maatschappij, medewerkers, klant, teler én product!  Duurzaam ondernemen zal tenslotte winst opleveren voor iedereen.

Reststroom groente- en fruitafval

In de visie van Rungis heeft controle van de reststromen een sleutelrol binnen de circulaire economie. Rungis kiest er heel bewust voor groente- en fruitafval nauwkeurig te scheiden van de andere reststromen. Doormiddel van een grootschalige vergister wordt onze groente en fruit reststroom omgezet in biogas. Uit dit biogas wordt groene elektriciteit en groen aardgas opgewekt. De vaste stof die na dit proces overblijft wordt ingezet als bodemverbeteraar in de land- en tuinbouw. Zo is de cirkel weer rond!

Rungis is een echte specialist. Het is een bedrijf dat bovenop de primeurs zit en alles is super vers. Het is een van de betere, zo niet de beste, groenteboeren van Nederland.

In de 17 jaar dat ik in de keuken sta, heb ik een hoop groenteleveranciers gezien en ook weleens uitstapjes naar andere gemaakt. Rungis is de beste qua service en kwaliteit.